แบบบันทึกการเข้าสอนของครู(v.2.2)

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สถิติการเข้าใช้งานระบบ
สนับสนุน (3) วิทยาศาสตร์ (22) คณิตศาสตร์ (19) สุขศึกษาและพลศึกษา (9) ภาษาไทย (16) เทคโนโลยี (9) ภาษาต่างประเทศ (29) ศิลปะ (8) สังคม (14) พาณิชยกรรม (5) คหกรรม (2) อุตสาหกรรม (4) เกษตรกรรม (2) ครู (3)
# ชื่อ นามสกุ อีเมล์
1 นางสาวอังคณา สิงห์น้อย aungkana@skpcm.ac.th
2 วันทนีย์ สาคร backdark@skpcm.ac.th
3 กนกวรรณ ศิริพล kanokwan@skpcm.ac.th
4 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ teepachai@skpcm.ac.th
5 Nigel Robinson nigel_r@skpcm.ac.th
6 นางศิริยุคล สมสัตย์ oiyyrc22@skpcm.ac.th
7 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอรุณ supaporn_sriaroon@skpcm.ac.th
8 นายศุภกร สุวรรณ suphakorn_k@skpcm.ac.th
9 นายธนกฤต สมฤทธิ์ thanakrit11@skpcm.ac.th
10 นายวัลลภ มหาวรรณ์ wanlop_mahawan@hotmail.com
11 วราภัส​ร์​ มาน้อย auiyaowathida@gmail.com
12 นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ juree@skpcm.ac.th
13 มณีรัตน์ อภัยโรจน์ maneeapai@gmail.com
14 นายไชยยะ นราสิทธาโชติ chaiya@skpcm.ac.th
15 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล nuttha@skpcm.ac.th
16 กิติศักดิ์ วัฒน​สัตย์​ kitisaktmz@gmail.com
17 ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์ aun2pattarapong@hotmail.com
18 Auraphan Tippanee bunnu_47@hotmail.com
19 ชาญวิทย์ พันธ์ศุภะ pansupha2529@gmail.com
20 ประกายดาว โทสินธิติ kaidao68@yahoo.co.th
21 กันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์ mintmint_ohm@hotmail.com
22 ประกายดาว โทสินธิติ prakaidao@skpcm.ac.th