โครงการสอนเสริม วันอาทิตย์ โดยวิทยากรภายนอก ประจำปี 2563

16 ส.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020