มอบเกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสา

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงและผู้กำกับลูกเสือ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทมาเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ


วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการ จุรีย์ กองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ปิ๊กมาเต๊อะ สันก่ำแปงโฮงเฮียนเฮา 61

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ 26 มกราคม 2561 ภาพงานปิ๊กมาเต๊อะ สันก่ำแปงโฮงเฮียนเฮา

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

งานวันครู อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2561

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ 16 มกราคม 2561 นำโดยผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง เข้าร่วมงานวันครูของอำเภอสันกำแพง ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง และคุณครูโรงเรียนสันกำแพงได้รับเกียรติบัตรรางวัล “คนดีศรีสันกำแพง” ที่มีอุดมการณ์ เสียสละ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ประการ บำเพ็ญประโยชน์ต่อการศึกษา จำนวน 11 ท่าน

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1-3

วันที่ ๑๕-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1-3 ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม ม.1

ภาพกิจกรรม ม.2

ภาพกิจกรรม ม.3