ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Update!!!

รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศการแบ่งกลุ่มการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรการ และแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
การเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การมอบตัวนักเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสันกำแพง

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียน

มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ และลดการใช้ถุงพลาสติกของโรงเรียนสันกำแพง

ระเบียบโรงเรียนสันกำแพงว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสันกำแพง พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน Student Care สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

รายละเอียดประกันภัยอุบัติเหตุ ปี 2564


Online Report

ราคากลาง พัสดุ


แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนสันกำแพง

ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”

“ สระเกล้าดำหัว ครอบครัวสันก่ำแปง ”

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

“ สระเกล้าดำหัว ครอบครัวสันก่ำแปง ” รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ครอบครัวสันก่ำแปงรับพรจากคณะครูเกษียณ คณะผู้บริหารและครูอาวุโสโรงเรียนสันกำแพง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

มอบตัวระดับชั้น ม.4

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

บรรยากาศการประชุมและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าสู่รั้วเหลืองแดง ปีการศึกษา 2561 (นัดหมายพบกันอีกครั้งในการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561)

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

รับมอบตัว ม.1

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสันกำแพง ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

สอบคัดห้องเรียน ม.4 61

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงจัดสอบคัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2561 รอบทั่วไป และประชุมรับผลการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 นำโดย ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ และคณะผู้บริหาร

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม