ทำบุญโดมเอนกประสงค์

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดยผู้อำนวยการทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนสันกำแพง ร่วมพิธีทำบุญโดมเอนกประสงค์ 2 หลัง 29 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมทำกิจกรรม น้อมวันทา บูชาครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

พิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

พิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ สวนวรรณคดี โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑ ภายในกิจกรรมมีการเล่าประวัติวันสุนทรภู่ แข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ และอีกมากมาย ภายในกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดจากตำรวจภูธรสันกำแพง ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ,ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม