รับวุฒิบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด2561

๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑

ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ มอบวุฒิบัตรให้กับ ลูกเสือ-เนตรนารี และนายอนุชา เครือกลัด ครูผู้กำกับ รับวุฒิบัตรและแบดจ์ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคล 2561

๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงนำโดย ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๖๑

๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ ชมรมคนรักในหลวง อำเภอสันกำแพง จังหวังเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ลูกเสือถวายพระพรชัยมงคล 2561

๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑

กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสันกำแพง ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมโดย : เจษฏา อุชัยวงษ์

ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนจำนำพรรษา 2561

๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา นำโดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ และคณะผู้บริหารโดยแยกเป็นแต่ละคณะสีถวายตามจุดต่าง ๆ สีแดง ณ หอประชุม สีชมพู ณ โดมเอนกประสงค์หลังคาแดง สีเขียว ณ อาคาร 5 สีม่วง ณ โดมเอนกประสงค์หลังคาเขียว สีฟ้า ณ อาคาร 6

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม