เชิญชวนร่วมชมการแสดงวงดนตรี ฟรี


🎶🎶 กองร้อยอาสาพัฒนาสัมพันธ์ ที่ 3 ขอเชิญชมการแสดงดนตรี
อาสาพัฒนาสัมพันธ์ ” รักชาติ รักแผ่นดิน “🎶🎶🎶

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชาติ ผ่านบทเพลง และการแสดงมากมาย

7 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่