ฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 1

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงโดยท่านผู้อำนวยการทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ได้มอบหมายให้ ครูสถิต ตาคำ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองฯฝ่ายแผนงาน นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสันกำแพงเข้าร่วมกับทีมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในอำเภอสันกำแพง ในนามทีมเสมาสันกำแพง เพื่อร่วมแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานราชการ 4 เส้า จตุรมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างทีมเสมาสันกำแพง(คณะครูและบุคลากรอำเภอสันกำแพง), ทีมฝ่ายปกครองอำเภอสันกำแพง, ทีมตำรวจอำเภอสันกำแพง และทีมอาวุโสเก่งระดมยิง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ สนามแก่งระดมยิง (โรงเรียนบ้านแช่ช้าง)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

วงดนตรีร่มแดงร่วมแสดงกับแม่โบ เฮือนดารานฤตยศิลป

สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง ร่วมกับแม่โบ เฮือนดารานฤตยศิลป มอบเวทีเสริมสร้างประสบการณ์และการมีจิตอาสาให้กับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง คณะนักร้องวงดนตรีร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์ 

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ่ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ่ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมค่ายบูรณาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์”เปิดโลกกว้าง สร้างความรู้ สู่อนาคต”

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ได้มอบหมายให้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ , ๕/๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์”เปิดโลกกว้าง สร้างความรู้ สู่อนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สัตหีบ ชลบุรี อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ดพัทยา หาดนางรำ ทะเลบุฟเฟ่ต์

“ เกษียณสุข เกษมสันต์ ” สวยงามตามสไตน์กลุ่มสาระ Beautiful Style By Group ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เกษียณสุข เกษมสันต์ ” สวยงามตามสไตน์กลุ่มสาระ Beautiful Style By Group ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนสันกำแพง ประกอบด้วย คุณครูวิรัตน์ ขันพล คุณครูถวิล ต๊ะตา คุณครูประภาพรรณ วัยวุฒิ คุณครูนิภาภรณ์ แก้ววงษ์ และ คุณครูพิสมัย วีระศรีนารา คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่