รร.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เข้ารับมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะ เข้ารับมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน อายุ ๑๔ ปี แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ (Unseen Community)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ (Unseen Community) เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี ประกอบด้วย นางสาวปภัสสร อาคญาณ และ นางสาวอาทิตยา ถมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ครูที่ปรึกษา นางสาวพัณนนีย์ กุลกิตติโกวิท

โรงเรียนสันกำแพงเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อพระครูวิมลญาณประยุต ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง องค์ประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามสอบโรงเรียนสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล นายไชยะ นราสิทธาโชติ ให้การต้อนรับและอำนวยการประสานงานในการสอบครั้งนี้

นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท ผู้บริหาร ให้กับ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสันกำแพง