แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

โรงเรียนสันกำแพงขอแจ้งประกาศกำหนดการปิด – เปิดภาคเรียน และกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1Sf-5K6M9JsMaOT8-OMEyKdRTOL0EZor0/view?usp=sharing