เรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เรียนเชิญคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยปลูกต้นไม้ บริเวณบ้านของท่านหรือสถานที่ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ คุณครู บุคลากร และนักเรียนที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม ขออนุเคราะห์ถ่ายภาพขณะปลูกต้นไม้ ชื่อผู้ปลูก ชื่อต้นไม้ และสถานที่ปลูกโดยส่งได้ที่ไลน์โอเบ็ค (สำหรับคณะครูและบุคลากร) หรือโพสรูปภาพ ชื่อผู้ปลูก ชื่อต้นไม้และสถานที่ใต้เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันกำแพง (สำหรับนักเรียน) เพื่อที่ทางงานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันกำแพงจะได้รวบรวมข้อมูลจัดทำสรุปผลการดำเนินงานส่งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ