ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปี 2563 SKP RIGHTS Model

ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินกลุ่มตัวแทนคณะครู ในวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 14.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 และกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

เกษียณสุข เกษมสันต์

” เกษียณสุข เกษมสันต์ ” 25 ส.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง คณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ และคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ นายดลณจิรัณ ประวังญาณวัฒน์ นางณัจยาณี ประวังณาณวัฒน์ นางปาณิสรา เศษฐวรรณ นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล และ นางอินธิรา อินทะยะ เดินทางไหว้พระ 9 วัด ณ วัดอุปคุต วัดเชียงมั่น วัดสวนดอก วัดพระเจ้าเม็งราย วัดศรีเกิด วัดเชียงยืน วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุดอยคำ และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เสริมศิริมงคลในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563
Continue reading “เกษียณสุข เกษมสันต์”

สัปดาห์ข่าวชาวเหลืองแดง ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 ประจำวันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

สัปดาห์ข่าวชาวเหลืองแดง ปีที่ 1 ฉบับที่ 16ประจำวันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563#งานจดหมายข่าวประจำสัปดาห์##กลุ่มบริหารทั่วไป# โรงเรียนสันกำแพง

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020