ติดต่อเรา

ที่อยู่โรงเรียน 72 หมู่ 7 ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

Tel :: 053-331-907

Fax ::053-332-036

E-mail :: skpoffice@skpcm.ac.th