ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนสันกำแพง ประกอบด้วย นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่ นางธนภร จิตธำรงสุนทร และ นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้ว ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 135 ชั่วโมง หน่วยพัฒนาที่ 41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 4 – 19 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่