ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Update!!!

รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศการแบ่งกลุ่มการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรการ และแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
การเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การมอบตัวนักเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสันกำแพง

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียน

มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ และลดการใช้ถุงพลาสติกของโรงเรียนสันกำแพง

ระเบียบโรงเรียนสันกำแพงว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสันกำแพง พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน Student Care สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

รายละเอียดประกันภัยอุบัติเหตุ ปี 2564


Online Report

ราคากลาง พัสดุ


แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนสันกำแพง

ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

ข้อมูล Real Time
สามารถ คลิ๊กดูที่นี่ สถิติ คนป่วย ตาย หายป่วย จาก Covid-19 (Corona virus) จากทุกประเทศทั่วโลก ได้ตลอดเวลา
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 New!!!

รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มการเรียนเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

11 ส.ค.63 QR code ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่ 13 ส.ค. 63 New!!!

8 ส.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมอบรม Coding New!!!

11 ก.ค. 63 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เข้าร่วมอบรม Coding ณ โรงเรียนสันกำแพงโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

18 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์New!!!

13 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง เรื่อง แจ้งยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 New!!!

3 พ.ค. 63 รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำวันและประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563  

2 พ.ค. 63 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสันกำแพงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

2 พ.ค. 63 ประกาศการการรายงานตัว/มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

13 เม.ย. 63 ระบบแจ้งรหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom คณะครูโรงเรียนสันกำแพงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
8 เม.ย. 63 รายการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

13 มี.ค. 63 ประกาศแจ้งปิด – เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2563

13 มี.ค.63  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณลานร่มไม้ไร้ พรมแดน 

09 มี.ค. 63 ประการผลผู้ประกอบการจำหน่วยอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง 

06 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4) 

21 ก.พ. 63  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณลานไร้พรมแดน  

06 ก.พ.63 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร-ปี-2563

29 ม.ค. 63 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-ม.4-สถานศึกษาเดิม-รอบที่-2  

17 ม.ค. 63 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 

17 ม.ค. 63 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 17 ม.ค.63 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 ปีการศึกษา 2563 

17 ม.ค. 63 ปฏิทินการรับนักเรียนรอบปกติ 

28 พ.ย. 62 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเยียมและปกติ-ปี-2563 

26 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก-ม.4-โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 

26 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก-ม.1-เตรียมวิทย์ 

19 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ม.4-ปีการศึกษา-63-โครงการเพชรน้ำหนึ่ง  

19 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ม.1-ปีการศึกษา-ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์  

11 พ.ย. 62 กำหนดการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนเตรียมวิทย์ฯ ม.1 ปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนเพชรน้ำหนึ่งระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

8 ส.ค.62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า,คนสวนและแม่บ้าน,พนักงานขับรถ 

26 ก.ค. 62 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 

15 ก.ค. 62 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสันกำแพง  

2 ก.ค. 62 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสันกำแพง 

22 พ.ค. 62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เอกสารเพิ่มเติม

10 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์

3 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 

29 เม.ย. 62 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง  

29 เม.ย. 62 ประกาศรับสมัครครูแนะแนว  

29 เม.ย. 62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 

5 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 

1 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 

31 มี.ค.62  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รอบที่ 2  

29 มี.ค.62 ประกาศรับสมัครครูภาษาไทยและสังคมศึกษา 

28 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 

28 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 

15/03/62  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง   

13/02/62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  

07/03/62  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร  

06/03/62 ระเบียบการรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ สพฐ. 

06/03/62 ระเบียบการรับนักเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ สพฐ. 

06/03/62  ปฏิทินการรับนักเรียนรอบปกติสพฐ.ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

04/03/62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      

29/01/62  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

29/01/62 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง

22/01/62  รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง  

09/01/62 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-5

09/01/62 ระเบียบการรับนักเรียนม.4-ปี-2562รอบสพฐ.-5

09/01/62 ระเบียบการรับนักเรียนม.1-ปี2562-รอบสพฐ.-3

18/12/60  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 

18/12/61 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนคู่ขนาน 

11/12/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคาหอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเพิ่มเติม1 เอกสารเพิ่มเติม2 เอกสารแนบท้าย

11/12/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ และรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการเพชรน้ำหนึ่ง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

30/11/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน

30/11/61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา เอกสารเพิ่มเติม เอกสารเพิ่มเติมแบบโรงอาหาร

23/11/61 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

21/11/61 ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.4 โครงการเพชรน้ำหนึ่ง ปีการศึกษา 2562

21/11/61 ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

19/11/61 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน

8/11/61  ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสถานศึกษาเดิม (โควตาเรียนดีเยี่ยมและโควตาปกติ) โรงเรียนสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2562

17/7/61ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสันกำแพง  ประกาศผล

19/6/61 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน

15/5/61 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์
02/5/61 ประกาศ ผลสอบเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 
04/4/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ [ม.1] และ [ม.4] 
 03/4/61 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา
 02/4/61 รายละเอียดการมอบตัว ระดับ ม.1 , ม.4 
30/3/61 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 , ม.4  ๒๕๖๑
 16/3/61 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Leave a Reply