เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสันกำแพง

การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนสันกำแพง

 

 

ภาพเพิ่มเติม