ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

           โรงเรียนสันกำแพง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนและบุคลากรขึ้น มีรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

คลิกดูรายละเอียดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ