โรงเรียนสันกำแพงรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสันกำแพง มีค

Read more

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสันกำแพง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันว

Read more

โรงเรียนสันกำแพงรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสันกำแพง อำเ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายไชยะ นราสิทธาโชติ ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2563

คณะครูและบุคลากรโรงเ

Read more

แนวปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โรงเรียนสันกำแพง โดย

Read more

การเปิดเรียนรูปแบบ On-site ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศโรงเรียนสันกำแ

Read more

รางวัลเหรียญเงินจากกิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more

รางวัลเหรียญเงินจากกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more