รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more

ประกาศโรงเรียนสันกำแพง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) วันที่ 1-30 ก.ย. พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนสันกำแ

Read more