รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันกำแพง

25 พฤษภาคม 2565 นางก

 154 total views

Read more

สถิติข้อมูลการผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 173 total

 173 total views

Read more

วงดนตรีลูกทุ่งร่มแดง การประกวดแข่งขันรายการ ชิงช้าสวรรค์ รอบออดิชั่น “ชิงช้าสวรรค์สัญจร”

7 พฤษภาคม 2565 เวลา

 184 total views

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ” อัคสราภาคินณ์ ” ปีการศึกษา 2564

30 มีนาคม 2565 นางสา

 160 total views

Read more