การมอบเอกสารประกอบการเรียน Online ทุกรายวิชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนสันกำแพง โดย

Read more

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ งานรัฐศาสตร์วิชาการ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสันกำแพง อำเ

Read more

การสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

26 ธันวาคม พ.ศ.2564

Read more