ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูต่างชาติ สอนวิชาคณิตศาสตร์

 43 total

 43 total views,  1 views today

Read more

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ

โรงเรียนสันกำแพง ขอแ

 34 total views,  1 views today

Read more

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง

 26 total

 26 total views,  1 views today

Read more

การรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียน STEP

 38 total

 38 total views

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรสถานศึกษาสร้างและส่งเสริม พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ

 10 total views,  1 views today

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายไชยะ นราสิทธาโชติ ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2563

คณะครูและบุคลากรโรงเ

 45 total views,  1 views today

Read more

การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ

 31 total views,  1 views today

Read more