รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการประกวด CU DENT DIGITAL MEDIA CONTESE

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ทีม ONTOP ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการประกวด CU DENT DIGITAL MEDIA CONTESE ประเภทสื่อการดูแลสุขภาพช่องปากให้ผู้ป่วยจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธี ศ.ทพ. ถวิล คัณทิกุล โดยได้รับเกียรติบัตรและงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ประกอบด้วย นางสาวมัลลิกา จันทร์ใส และ นางสาวรุจิรา อินทจักร์ ครูที่ปรึกษากิจกรรม ครูสุภาภรณ์ แพเพชร

ใส่ความเห็น