โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ละอ่อนแกนนำประชาธิปไตย”

ใส่ความเห็น