วันสถาปนาโรงเรียนสันกำแพง ครบรอบ 70 ปี

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียน สภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันกำแพง สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสันกำแพง ครบรอบ 70 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง และจัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลา “คืนมัจฉาสู่วารี 70 ปี โรงเรียนสันกำแพง” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนสันกำแพง และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสันกำแพง

ใส่ความเห็น