รางวัล “สุดยอดเด็กดีเด่น” ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

โรงเรียนสันกำเเพง ขอเเสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นายสรชัช มณีเกี๋ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ในโอกาสได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สุดยอดเด็กดีเด่น ” ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการเกียรติคุณต้นแบบที่ดีของสังคมไทย จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมโดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงค์อำไพพันธุ์ สุดศก จักรพันธุ์ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าจตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ ประธานในพิธี ณ ห้องประชุม เเกรนด์วิชชัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น จังหวัดเชียงใหม่

ครูที่ปรึกษากิจกรรม : ครูตระการ ทนานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น