การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site)

โรงเรียนสันกำแพง ได้รับอนุญาตจาก ศธจ.เขียงใหม่ และ ศบค.เชียงใหม่ ให้เปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On site) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไปตามประกาศโรงเรียนและรายละเอียดดังแนบมาพร้อมประกาศนี้

ใส่ความเห็น