ประกาศโรงเรียนสันกำแพง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) วันที่ 1-30 ก.ย. พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (On-line) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) #โรงเรียนสันกำแพงจึงขอจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 กันยายน พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น