รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564

โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ สุคันธรส นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสันกำแพง ในโอกาสได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2564

ใส่ความเห็น