งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “ประกายเพชรจรัสแสง สันกำแพงกษิณาลัย”

30 กันยายน 2564 ” ประกายเพชรจรัสแสง สันกำแพงกษิณาลัย” นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียนได้ให้การต้อนรับ นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายวิชาญ สมศักดิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันกำแพง นายอนันต์ สุคันธรส นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง นางดวงพร แก้วประพาฬ และแขกผู้มีเกียรติ ในงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “ประกายเพชรจรัสแสง สันกำแพงกษิณาลัย” ดังนี้

  1. คุณครูภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ ครูภาษาฝรั่งเศส
  2. คุณครูวสันต์ บูรณา ครูอุตสาหกรรม
  3. คุณครูสุทธิรักษ์ เสมอกัน ครูแนะแนว
  4. นายฉลาด วงศ์แปง นักการภารโรง

ใส่ความเห็น