ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาสถานศึกษาเดิม และโครงการเพชรน้ำหนึ่ง

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาสถานศึกษาเดิม และโครงการเพชรน้ำหนึ่ง

สมัครระหว่างวันที่ 15 – 17 พ.ย. 64 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHVXVwsUV6QeO_fxSKZkZr656gSIM1sTI7b3BVsDdmdQo1LA/viewform

ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://sites.google.com/skpcm.ac.th/admission

ใส่ความเห็น