นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับวัคซีน Pfizer รอบที่ 2 เข็มที่ 2

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียนร่วมให้กำลังใจในการให้บริการ ฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่ 2 เข็มที่ 2 ของการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมจำนวน 1,462 คน โดยโรงพยาบาลสันกำแพง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยทางโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกและให้การดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น