ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิสอบ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่ง

ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิสอบ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่ง โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมาสอบในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น